سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زمزمه مهر
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||
راستی

مهرداد موفق :: یادداشت ثابت - چهارشنبه 93/9/20 ساعت 2:1 عصر

حالا که فرقی نمی کند


                         کنارت ایستاده باشم

                                                    یا نه

بگذار همه چیز را از وسط قیچی کنم!

تا تو در نیمی باشی

                        و من در نیمی دیگر

راستی .......

با دستی که روی شانه ات جا گذاشته ام

                                               چه می کنی؟؟


نوشته های دیگران()

آواز عاشقانه

مهرداد موفق :: دوشنبه 90/6/28 ساعت 10:47 صبح

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

 

  حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست

.

  دیگر دلم هوای سرودن نمی کند .

 

  تنها بهانه دل ما در گلو شکست .

 

  سر بسته ماند بغض گره خورده در دلم .

 

  آن گریه های عقده گشا در گلوشکست .

 

  آن روزهای خوب که دیدیم ، خواب بود .

 

  خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست .

 

  فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند .

 

  نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست .

 

  تا آمدم که با تو خداحافظی کنم .

 

  بغضم امان نداد و خدا ... در گلو شکست


نوشته های دیگران()

امید

مهرداد موفق :: شنبه 89/10/18 ساعت 12:54 عصر

وقتی از   دنیا و آدمهاش خسته و ناامیدشدی،برو کوه